Hrvatski forum i Makedonsko hrvatsko društvo – Tetovo pozdravljaju novi val širenja programske ponude Javnog  servisa – MRT, koji je uključivao otvaranje novog kanala MRT 4 posvećen etničkim zajednicama i dokumentarni program.

S ovom strukturnom promjenom, iako će trenutni kanal namijenjen zajednicama – MRT 2 emitirati cjelovit program na albanskom, novi kanal MRT 4 koji je namijenjen drugim zajednicama, uzimajući u obzir obveze međunarodnih sporazuma i domaćeg zakonodavstva, ostavlja ozbiljan prostor za ispunjenje dužnosti javnog servisa prema drugim etničkim zajednicama.

Kako bi se razvila i isplanirala programska ponuda u interesu šire javnosti, vodeći računa o specifičnim društvenim skupinama, iskreno vjerujemo da će novi kanal pružiti program na hrvatskom jeziku i dosljedno primjenjivati ​​zakonsku obvezu izvještavanja i pravedne zastupljenosti, stoga će zajednice koje do sada nisu bile zastupljene imati priliku za program na svom jeziku.

Uvjereni smo da ako ništa drugo, samo arhivska građa dostupna MRT-u, koja obuhvaća hrvatsku manjinu, kulturu i jezik, u kombinaciji s dodatnim radom može dovesti do kvalitetnog sadržaja na hrvatskom jeziku, pa čak i dokumentarnom.

U interesu dosljedne primjene zakonskih obveza prema etničkim zajednicama, HF i MHD Tetovo stavljaju svoje resurse na raspolaganje novim kanalom u smjeru ravnopravne zastupljenosti svih etničkih zajednica i promicanja kulturnog dijaloga i tolerancije.

Hrvatski forum Inicijativa mladih
Makedonsko – hrvatsko društvo Tetovo
Podružnica Makedonskog hrvatskog društva Gostivar
Podružnica Makedonskog hrvatskog društva Štip
Podružnica Makedonskog hrvatskog društva Kičevo
Podružnica Makedonskog hrvatskog društva Strumica

(21.04.2020)

Ostavite komentar