Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske raspisao je novi natječaj za programe i projekte udruga hrvatskih nacionalnih manjina u 12 europskih zemalja. Za makedonske hrvatske udruge osigurano je 500.000 kuna. Ukupno planirana vrijednost Javnog natjedaja je 8.700.000 kuna.

Na Javni natječaj mogu se javiti organizacije hrvatske nacionalne manjine (udruge, zaklade, ustanove, vjerske zajednice i ostale organizacije hrvatske nacionalne manjine) u 12 europskih država, koje obavljaju djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske niti pravnim poretkom matične države, a upisane su u Registar ili drugu odgovarajuću Evidenciju organizacija matične države te imaju pravnu osobnost.

Natječajna dokumentacija, kako stoji u samom natječaju, dostavlja se poštom ili neposrednom predajom dokumentacije na adrese veleposlanstava nadležnih za države na koje se odnosi Javni natječaj.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od dana objave Javnog natječaja na službenim mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, odnosno nadležnih veleposlanstava Republike Hrvatske i traje 30 dana od dana objave, zaključno do 14. travnja 2022. godine.

Ostavite komentar