Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine je na svojoj današnjoj sjednici usvojila, s 91 glasom za i 4 protiv, odluku kojom se na prijedlog Hrvatskog nacionalnog vijeća, u odluku o broju i prostornom rasporedu javnih srednjih škola dodaje u podnaslovu Grad Subotica »obrazovno-odgojni centar«, to jest Hrvatski školski centar, kao »opći tip gimnazije«, prenosi „Hrvatska riječ“. 

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu AP Vojvodine.

U obrazloženju se navodi kako je »analizom postojećeg stanja u pogledu obrazovanja učenika na hrvatskom jeziku kao materinjem i želje za unaprjeđenjem kvalitete obrazovanja u APV, utvrđen nedostatak odgovarajuće ustanove koja bi obuhvatila sve razine obrazovanja hrvatske nacionalne manjine na materinjem jeziku. Obrazovno-odgojni centar koji je predložen bila bi ustanova koja razvija intelektualne sposobnosti, njeguje kulturno i vjersko naslijeđe, upućuje na smisao vrijednosti, spremnost za profesionalni život i život u zajednici hrvatske nacionalne manjine«.

Hrvatsko nacionalno vijeće podnijelo je zahtjev 28. veljače 2022. godine za izmjenu Pokrajinske skupštinske odluke o broju i prostornom rasporedu javnih srednjih škola u APV, kojom bi se Hrvatski školski centar dodao čime bi se broj srednjih škola sa 129 povećao na 130.

U okviru HŠC-a bi se, uz nastavni plan i program gimnazije općeg tipa, realizirao i obrazovno-odgojni rad za predškolsko i osnovno obrazovanje i odgoj.

Ostavite komentar